1. คอลัมน์ เจ๊าะแจ๊ะวิทยาศาสตร์ : หุ่นยนต์ล้อต่อติด
  อัลวิน หวัง ประธานกรรมการเบลล์โรบอต บริษัทพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ จากฮ่องกง แนะนำ “มาบอต” (Mabot) หุ่นยนต์แบบปลั๊ก-เอน-เพลย์ ตัวแรกของโลก ที่จะช่วยส่งเสริมทักษะ “สะเต็มศึกษา” (STEM) หรือแนวทางการบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ เพื่อไปใช้ในการเชื่อมโยงและแก้ปัญหาในชีวิตจริง
 2. ボール型モジュールを連結——STEAM教育向けロボット組み立てキット「Mabot」
  STEAM教育向けロボット組み立てキット「Mabot(メイボット)」がKickstarterに登場し、人気を集めている。
 3. Mabot Modular Robotic Kit to Teach Kids Programming
  Here is another educational robot that teaches your kids robotics and programming.
 4. These Robot Toys Hook Up To The Legos You Already Own
  might be its least flashy: it’s compatible with the Lego bricks your kid most likely owns (and loves) already.
 5. Kickstarter Alert: Mabot Modular Robot
  One thing is certain: the Mabot is a hit with my kids (and me), particularly my coding-minded 10-year-old.One thing is certain: the Mabot is a hit with my kids (and me), particularly my coding-minded 10-year-old.

Contact Us

Bellrobot@bell.ai

2022 Shenzhen Bell Creative Edutech Co., Ltd.

Address: Section B, Kelu Building, Baoshen Rd, Shenzhen, China

© 2022 Shenzhen Bell Creative Edutech Co., Ltd. All rights reserved. 备案号:粤ICP备15106839号-9